Инес Димитрова встъпи в длъжност съдия в Плевенски съд.

Днес, 22.07.2024 година, в Районен съд – град Плевен, зае място на длъжността „съдия“ Инес Димитрова. Тя беше назначена въз основа на чл. 160 във връзка с чл. 186а, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) като „съдия“ в Районен съд – Плевен, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по […]

Continue Reading

Масови български имена в новата книга за генеалогия

Статията информира, че Районен съд в Плевен е обявил имената на избраните съдебни заседатели за мандат 2024-2027 г. Списъкът е публикуван и оповестен в съответния срок, като повече информация може да се намери при самия източник. Информацията в статията е предоставена от Районен съд Плевен: СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН С МАНДАТ […]

Continue Reading

Плевен отбелязва 145 години от Търновската конституция с лекция.

На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица, приеха Търновската конституция. Тя е първият български основен закон, който възроди България за нов политически живот и изгради пътя й към модерната европейска държавност. Търновската конституция е смятана за една от най-демократичните за своето време. Тя заложи демократичните основи на обществено-политическия […]

Continue Reading

Районен съд Плевен отчете дейността си за 2023 година

На 23.02.2024 година от 10:30 часа в Районен съд – град Плевен се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2023 година. Специални гости на събранието бяха председателят на Окръжен съд – Плевен – съдия Весела Сахатчиева, заместник – председателите на Окръжен съд – Плевен – съдия Стефан Данчев и съдия Калоян Гергов, […]

Continue Reading