Предлагат Иван Миндиликов, проф. д-р Радко Радев и проф. д-р Славчо Томов за званието „Почетен гражданин на Плевен“ [ПД]

Общество

Иван Миндиликов, проф. д-р Радко Радев и проф. д-р Славчо Томов са предложение за удостояването със званието „Почетен гражданин на Плевен“, информират от Общинския съвет. Комисията по Наредба №11 на Общински съвет в Плевен за връчване на званията се събира за заседание на 16 април, понеделник, от 15,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Председател на Комисията е председателят и на местния парламент – Мартин Митев.
Иван Миндиликов е гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1924 до 1931 г. Предложението е внесено в деловодството на ОбС – Плевен на 26.09.2017 г. от д-р Володя Попов, директор на Регионалния исторически музей.
Проф. д-р Радко Радев е ръководител Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен. Предложението е внесено в деловодството на ОбС – Плевен на 30.03.2018 г. от Сдружение „Справедливост“ – гр. Плевен.
Проф. д-р Славчо Томов е ректор на Медицински университет в Плевен. Предложението е внесено в деловодството на ОбС – Плевен на 30.03.2018 г. от председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев и кмета на Община Плевен Георг Спартански.

И трите предложения са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, раздел Документи / Нормативна уредба / Други документи. Те ще бъдат разгледани по реда на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен. Комисията се свиква два пъти в годината и приема решение с гласовете на повече от половината й членове.
Съгласно чл.39, ал.2 писменото предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен” се внася на заседание на Общински съвет – Плевен от председателя на местния парламент, след решение на Комисията по ал.1, и се приема с гласовете на две трети от общия брой на общинските съветници. Връчването на званието се извършва на тържествено заседание на Общинския съвет по повод на 15 май – Празника на Плевен от председателя на Общинския съвет и кмета на община Плевен. Почетните граждани на Община Плевен получават и Златна почетна значка на Община Плевен и Почетна грамота, подписана от Председателя на Общинския съвет и Кмета на Община Плевен и подпечатана с официалния печат на Общината.
В Книгата на почетните граждани на Община Плевен на отделна страница се поставя снимка на удостоения със званието, вписват се трите му имена, датата на раждане, номерът и датата на решението на Общинския съвет за удостояване със званието, придружени с кратки мотиви, и датата на удостояване със званието.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com