Предложението за паметник на Девета плевенска дивизия гледа Общинският съвет тази седмица [ИП]

Общество

По предварителен дневен ред от 38 точки, две от тях питания от съветници, ще заседава тази седмица Общинският свет на Плевен. Редовната сесия на местния парламент е на 29 март /четвъртък/ от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.
Първа точка в предварителния дневен ред е предложение за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение №1039/24.04.2014 г. на местния парламент и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Предложението бе част от дневния ред  и на предходните две заседания, но дебатите по него в крайна сметка бяха отложени за март.
Този месец пред Общинския съвет ще бъде представен Отчета за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2017 г., предстои гласуване и на План за развитие на социалните услуги в Общината за 2019 г. Част от дневния ред на заседанието е предложение и за преименуване на социалните услуги Дневен център за възрастни с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.
Съветниците ще обсъжда през март и Общинския годишен план за младежта за 2018 година. На сесия влиза също така Годишен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г., отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Общината през 2017 г. и предложение за приемането на такава за 2018 година. Под номер 12 в дневния ред е предложението за сформиране на Комисия за изработване на правила за отпускане на финансови средства от Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби.  Вносител на предложението е ПК по „Образователна политика и читалищна дейност”.
На 29 март местният парламент предстои да утвърди програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2018 година. Важна част от дневния ред е и предложението за одобряване на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет за средствата от ЕС за същия период.
Предложение за приемане на критерии за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на гробищните паркове в Плевен и на подходите към тях е под номер 19.
За обсъждане на тази сесия влиза и предложението за поставяне на монументално-декоративен елемент – паметник на Девета плевенска дивизия. Вносител на точката е кметът Георг Спартански. Във връзка с набирането на средства за изграждането на паметника, председателят на Общинския съвет Мартин Митев съобщи, че ще призове всички общински съветници да направят дарение за изграждането на паметника като внесат в откритата за тази цел сметка сума по желание.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com