През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с по едно жилище в тях [ЛТ]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

НСИ
През първото  тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 573 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), 3 административни сгради с 1 375 кв. м РЗП и на 13 други сгради с 2 558 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и на жилищата в тях се увеличават с 36.4%, а общата застроена площ – с 38.9%.  Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват със  78.7%, а разгънатата им застроена площ – с 85.3%.
В сравнение с първото  тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 36.4%, а разгънатата им застроена площ – със 17.5%, докато броят на жилищата в тях намалява с 11.8%,. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко със 7.1%, а   общата  им застроена площ   –   с 69.7%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 205, Пловдив – 176, Варна – 108. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 337, Пловдив – 1 355 и Бургас – 754 .
През първото  тримесечие на 2018 г. в област Ловеч е започнал строежът на 8 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 558 кв. м обща застроена площ и на 13 други сгради със 7 384 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на броя на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях със 100.0%, а на общата им застроена площ – със 135.0%. Броят на започнатите други сгради  бележи ръст с 8.3%, а тяхната РЗП – със 161.2%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява броят на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях с 38.5%, но общата им застроена площ е повече с 4.1%. Започнатите други сгради се увеличават  с 225.0%, а разгънатата им застроена площ нараства над седем пъти.
Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 140, София (столица) – 123 и Бургас – 91. Най-много други сгради са започнати в Пловдив – 66, Благоевград – 38 и Пазарджик – 36.
 
 
 
 
 
 
Методологични бележки
 
Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.
Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:
Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).
Разгъната (обща) застроена площ е сумата  от застроените площи на всички етажи по външни измерения.
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu