Проверки и плащания за глоби наложени от Пътна полиция могат да се извършват и онлайн на сайта на МВР [ЛТ]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

От Пътна полиция отново напомнят следното:
На сайта на МВР на адрес https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index водачите могат да извършват проверка дали имат излезли наказателни постановления или фишове. Проверката може да става по ЕГН и номер на свидетелството за управление на МПС (т.нар. шофьорска книжка).
Начини за плащания
Начините за плащания са няколко:
– през електронния портал на МВР,
– чрез офис на банка,
– чрез пощенски запис,
– чрез кеш-терминал,
– чрез офисите на системите за бързи плащания и
– чрез интернет банкиране.
Важно е също шофьорите да знаят, че след като направят проверка в сайта на МВР за дължими глоби, те могат да използват бутона „плати“.
При всеки един от начините за заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:
І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.
ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка САМО АКО е електронен фиш (серия „К“).
ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:
 
1.      Номер на НП и дата на съставянето му – при номерата на НП, издадени след 2014 г. е особено важно да не се пропускат тиретата в номера на документа, например – 00-0000-000000.
2.      Точен размер на наложената глоба.
3.      Име, презиме, фамилия на задълженото лице (независимо от вносителя (наредителя) на глобата).
4.       ЕГН на задълженото лице.
5.      Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена в НП.
При плащане на задължения по фиш/електронен фиш се попълва:
1.      Серия и номер на фиша, дата на издаване.
2.      Точен размер на глобата.
3.      Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).
4.      ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице.
5.      Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша/електронния фиш.

Често допусканите грешки при плащане на НП:
 
1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т. ч. по фиш/електронен фиш и/или задължения за наложени наказания за извършени нарушения на други закони. Различните нарушения на законите изискват заплащане на дължимите глоби по различни банкови сметки. Недопустимо е нареждането (прехвърлянето) на платени дължими суми от една бюджетна сметка към друга.
 
2. Вместо нoмера на НП се попълва бланкетният номер на документа.
 
3. Вместо НП в платежния документ като основание за плащане се посочва „АУАН” (Акт за установяване на административно нарушение). АУАН е документът, с който е установено извършеното нарушение, като се посочва коя точно законова разпоредба е нарушена. С АУАН не се налага наказание за извършеното нарушение.
 

Сметки, по които трябва да става плащането:
 
За глоби по наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата, сметката е:
На името на: Главна дирекция „Национална полиция“
BUIB BGSF СИБАНК АД
BG 41 BUIB 9888 3122 9441 01
 
До края на 2017 г. глобите по фиш можеха да се плащат по бюджетна сметка BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00, тези по НП можеха да се плащат по бюджетна сметка BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01, които вече са закрити. И в двата случая, задълженията вече се внасят по единната сметка, цитирана по-горе.   
 
За глоби по електронни фишове, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата, сметката е:
На името на: МВР
BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
Сметката за глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Кодекса за застраховането, е:
 
На името на: Гаранционен фонд
BUIB BGSF СИБАНК АД
BG 56 BUIB 9888 1092 0526 00
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu