Реализираните нощувки в област Ловеч през месец февруари са 17 432 като 17 024 (97.7%) от тях са от български граждани, а 408 (2.3%) – от чужденци [ЛТ]

Ловеч

През февруари 2018 г. в област Ловеч са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла, от които 42 с една и две звезди, 23 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 797, а на леглата 3 710. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се запазва същия, а на леглата в тях намаляват – с 2.5%. Спрямо февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се намалява с 1.4%, но леглата в тях се увеличават – с 0.5%.
            Реализираните нощувки в област Ловеч са 17 432 като 17 024 (97.7%) от тях са от български граждани, а 408 (2.3%) – от чужденци. Спрямо януари 2018 г. нощувките се увеличават с 5.1%. В сравнение със същия период на предходната година през февруари 2018 г. реализираните нощувки се увеличават – с 11.6%.
Фиг.1 Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Ловеч по месеци

Приходите от нощувки през февруари 2018 г. са 624 235 лв., като от български граждани са 601 835 лв., а от чуждите – 22 400 лева. Спрямо предходния месец общите приходи от нощувки намаляват – с 2.4% , приходите от нощувки на българи намаляват с 1.0%, а тези от чужденци – с 28.7%. Спрямо февруари 2017 г., през февруари 2018 г. общите приходи от нощувки се увеличават – с 6.3%, като приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 8.8%, а приходите от нощувки на чужденци намаляват- с 34.4%.
 
Фиг.2 Относителен дял на приходите от нощувки от българи и чужденци
в област Ловеч през февруари 2018 година
 
 
 
Методологични бележки
 От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.                В наблюдението се включват категоризирани хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния период.
Повече информация и данни за местата за наставане могат да бъдат намерени в рубрика Статистически данни или в информационна система Инфостат на интернет страницата на НСИ.
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu