Сдружението за подпомагане на малкия и среден бизнес организира среща на 18 май в Ловеч [ЛТ]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Сдружението за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК), организира среща-дискусия в Ловеч, посветена на условията за развитие на малкия и средния бизнес в Северозападен район и възможностите за неговото финансиране по време на българското европредседателство.
Срещата ще се проведе в залата на Общински съвет Ловеч, на 18.05.2018 год. от 10:30 часа.
Събитието ще бъде открито от  кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и председателя на ОБК Веселин Халачев. Дневният ред включва преглед и предложения за работа чрез оперативните програми, управлявани в РБългария – МОН , МРРБ, МИ, МОСВ, МТСП, ПРСР и др., както и възможности и партньорства за МСП чрез инструменти, управлявани от ЕС /Европа за гражданите, Еразъм +, Лайф, Интеррег, Творческа Европа,  Хоризонт 2020.
След обяд ще бъде обърнато внимание на темата за международните пазари, крауфъндинг, възможности за банково финансиране и осигуряване на работна ръка.
Специални гости ще бъдат експерти от отдел „Европейски фондове“ към ОБК и представители на регионалните структури на ОБК от Варна, Силистра и Велико Търново.
По-рано, на 11.05. 2018 г., беше сключено рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между  Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – ОБК, и Община Ловеч.
Страните се споразумяха, в съответствие със стратегическите си приоритети и дейности в областта на постигане на устойчиво и балансирано териториално развитие, да си сътрудничат в следните направления:
1. Подготовка на проектни предложения в следните направления и програми :
I. EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 2014-2020 – „Европа за гражданите” Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и гражданското общество на ниво ЕС, Мярка: Мрежа от градове с размер на безвъзмездната финансова помощ до 150 000/сто и петдесет хиляди/ евро при 100% финансиране по програмата.
II. ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА – Направление „КУЛТУРА“, подкрепа за фестивали. /Предстои процедурата да бъде отворена и сроковете и условията за подаване ще бъдат уточнени допълнително/.
III. ЕРАЗЪМ+. Тема: „Европейски спортни събития, извън Европейската седмица на спорта през 2018г.“ с размер на гранта  500 000 евро на проект, при интензитет  80%.
Предвидено е още съвместна подготовка и участие в обучения, конференции и семинари, обмяна на опит, експертна подкрепа, знания и иновации, както и съвместно участие в международни, национални и регионални проекти.
Споразумението се сключва за срок от три години.
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu