Служебно правителство организира честни избори, одобрени от международни наблюдатели.

Плевен днес


Правителството на службата успешно реализира своята ключова задача – проведе честни и открити избори за Народно събрание и Европейски парламент. Прозрачно и без задръжки бяха изпълнени всички процедури и стъпки. Положителни отзиви за подготовката и хода на избирателния процес бяха изразени от международни наблюдатели, включително от представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Така се съобщава в доклад на временното правителство под ръководството на Димитър Главчев.

Министерството на вътрешните работи предприе сериозни мерки за минимизиране на незаконните практики, свързани с търговията с гласове. Изборният ден премина без големи инциденти, като беше осигурена отлична организация, гарантираща гладкото протичане на вота извън нашите граници, със създаването на 769 избиратели точки в 60 различни страни.

Излезе съобщение относно успехите в различни сектори, водени от правителството на службата.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
Значителни усилия бяха положени за засилване на процесите, свързани със структурирането на Националната детска болница. Извършването на работи по почистване на застрояването беше ускорено и се очаква да завърши преди края на септември. В търсене на начини за свиване на времевите рамки, Министерството на здравеопазването сътрудничи с Европейската инвестиционна банка, а в резултат – очаква се банката да представи анализ за функциите и капацитета на болничното заведение до края на юли. Съоръжението е планирано да започне да функционира в началото на 2025 година. В същото време, Министерството на регионалното развитие и благоустройството активно работи по довършването на софийския околовръстен път, от който ще бъде осигурен релевантен транспорт до новия здравен комплекс.

Спасителните HEMS операции вече са факт, като се осъществяват благодарение на извозване от въздуха. Също така, близо 1 милион лева бяха отпуснати за оборудване на медицинската хеликоптерна служба така, че да е подходяща за спасителни действия в планински условия, без нужда от кацане. Летателното средство ще разполага с инкубатор за новородени и устройства за кислородотерапия, които позволяват подаването на кислород от хеликоптера директно в линейката.

Процедурите на имунизиране са актуализирани, като целта е да се ускори ваксинирането на новородени. Заведена е задължителната основна имунизация срещу коклюш и пневмококи, която се извършва още от шестата седмица от живота на детето.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Правителството на службата разпредели близо 80 милиона лева за обогатяване на бюджетите на университетите, голяма част от които са насочени към повишаване на доходите на академичния персонал с 290 лева. Заплатите и на административните и изследователските преподаватели нарастват с 12%, тъй като не е имало увеличение на възнагражденията за дълго време. Стойността на стипендиите за докторантура значително се увеличи.

Кабинетът се погрижи за организацията и необезпокоено протичане на държавни зрелостни изпити и националното външно оценяване. Тази година за първи път учениците имаха възможността да се явят на втора дата на държавния изпит, ако не са удовлетворени от резултатите на първата.

Следващата учебна година се подготвя дигитализиране на здравно-профилактичните карти за ученици и деца.

Също така, близо 5 милиона лева бяха предоставени от държавата за подпомагане на българските ученици чрез Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ на Министерството на образованието и науката. В допълнение, през юни са отпуснати близо 330 000 лева за стипендии на талантливи деца.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:
От 1 юли, пенсиите, които са били отпуснати до краят на 2023 г., бяха увеличени с 11%, което подобри доходите на приблизително 2 милиона пенсионера. В следствие на това обновление, очаква се средният размер на пенсиите през 2024 г. да се изкачи до 971 лева, което представлява надвишение от 110 лева в сравнение с миналата година. Приблизително 200 000 пенсионери преминаха линията на бедноста след обновяването.

Беше одобрен Национален план за действие по заетостта, който цели улесняване работата на близо 10 000 безработни и участие на над 9000 в обучения.

Беше стартирана нова програма за предоставяне на домашни грижи в Северозападна България, като се създаде помощ за почти 450 болни и възрастни, живеещи на места, лишени от достатъчни грижи. С помощ от Фонд „Социална закрила“, Министерството на труда и социалната политика финансира 105 проекта, които улесняват обслужването на социалните услуги, като с тяхното изпълнение се предоставя подкрепа на повече от 20 000 души в нужда. Освен това, 3300 лица с увреждания имат възможността да участват в проект за осигуряване на високотехнологични помощни средства до средата на юли.

З