Средно по 23 деца в група има в детските градини в област Плевен [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

По последните данни на статистиката в  област Плевен работят 76 самостоятелни детски градини. Броят на децата, настанени в тях през учебната 2017/2018 г., е 6 828, от които 3 551 са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.4%.
Данните показват, че 77% от децата, подлежащи на обхват в детско заведение, са били записани в градина. Приблизително същият е бил обхватът и презпредходната учебна година, показват данните на Териториалното статистическо бюро на НСИ вПлевен.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 90, като една група се формира средно от 23 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 640 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 13 души, или с 2.0%. Детските учители са 597, или 93.3% от педагогическия персонал.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com