Стартира уникална магистратура по икономика на здравни заведения.

Плевен днес


Започва записването за новооткритата магистърска програма „Економика и мениджмънт на здравни организации“, осъществена в партньорство от Висше училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ и Медицински университет – гр. Плевен. Това е уникална програма этцентрирана върху финансовото ръководство на медицинските учреждения.

Създадената програма е адаптирана към увеличаващата се потребност от кадри с висока специализация, които са в състояние да управляват финансовите процеси в лечебните заведения в рамките на бързо променящата се и сложна здравеопазваща среда. Предлаганият курс обогатява съществуващите познания, придобити в областта на здравния мениджмънт, и насочва фокуса си към финансово управление, системи за здравно осигуряване, осигуряване на медицински рискове и законовите задължения на здравните организации.

Студентите ще имат възможност да развият в дълбочина познания и умения за ефективно управление, контрол и анализ на финансовите потоци в лечебните институции. Магистърската програма ще изследва различните системи за здравно осигуряване и тяхното въздействие върху финансовата устойчивост на медицинските заведения, както и новите тенденции в застрахователния бранш и продуктите, предпазващи както пациентите, така и здравните организации.

Законовата рамка, която регулира работата на здравните организации е също така изключително важна, като курсът посвещава особено внимание на управлението на юридическите рискове свързани с дейността.

Лекциите са разработени така, че да се вписват удобно в графика на заетите професионалисти, като обучението ще протича онлайн през почивните дни. Това улеснява студентите да съчетават професионалните ангажименти с обучението, не прекъсвайки кариерно развитие.

По завършване, специалистите ще притежават магистърска степен, която носи професионалната квалификация „Икономист“, осигуряваща предимство при кандидатстване за ръководни позиции.

Подготовката по тази програма е ключова за лекарите със специализация „Здравен мениджмънт.“ Познаването на финансовото управление и сложната осигурителна и юридическа рамка е от съществено значение за просперитета на всяка медицинска институция.

Завършилите ще могат да спомогнат за финансовата сигурност и устойчивост на своите институции, както и да гарантират достъп до качествени медицински услуги за пациентите.

Кандидатстването за „Економика и организация на лечебните заведения“ е възможно до 10 октомври 2024 г. и се осъществява на следния линк: https://vuzf.bg/kandidatstvay-sega.

За допълнителна информация за уникалната програма на ВУЗФ и МУ – Плевен, може да посетите уебсайта на бизнес университета – www.vuzf.bg или да се свържете с нас чрез e-mail: [email protected] или на телефон: 02/4015807.

Информацията в статията е предоставена от dnes.bg.