Строителните работи в Ловеч се движат в рамките на одобрените линейни календарни графици [ЛТ]

Ловеч

Изпълнението на строителните работи в Ловеч се движи в рамките на одобрените линейни календарни графици, съобщи кметът на общината Корнелия Маринова. Започна изграждането на спортната зала и рехабилитирането на дворното пространство и на последния обект от проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, финансиран по ОПРР 2014-2020г.  Обектът е  в ОУ „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч, в резултат на които училището най-после ще има спортна зала и прилежащи площадки за спортуване. Създадена е организация  за приключването на строителните работи в договорения срок  от 7 месеца.
Сключеният договор е на стойност  1 142 228.84 лв. без ДДС. Рехабилитацията на двора включва подмяна на остарялата настилка от тротоарни плочки и полагане на акрилна спортна настилка. Ще бъдат преподредени съществуващите спортни игрища и подменена компрометираната асфалтова настилка с нова спортна настилка. Ще бъде поставена нова оградна мрежа. Освен това ще има нова лекоатлетическа учебна писта и амфитеатрално пространство чрез монтиране на импрегнирани дървени елементи, кътове за игра и за уроци на открито. Предвижда се и ново парково осветление. Новата спортна сграда се състои от салон и обслужващи помещения, като ще има топла връзка със съществуващата  основна сграда. Предвидена е достъпна среда за лица в неравностойно положение.
С този строеж се постигна определен синергичен ефект, той като неотдавна училището бе основно санирано. На практика това е последният от предвидените седем обекта в града в образователната  сфера, детските градини и ясли по този голям проект за реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства. Предстои ремонт и в Професионална гимназия по механоелектротехника в Ловеч.
Изпълнението на строителните работи по всички останали подобекти от образователната инфраструктура се движат в рамките на одобрените линейни календарни графици.
Със засилени темпове са работи и на обекта „Рехабилитация и нови пространствени решения на ул.“Търговска, пл.“Г.М.Димитров“, Градска градина и комплекс „Космос“ в рамките на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“, гр. Ловеч”.
Приключи процедурата по избора на изпълнител за реконструкцията на пл. „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“. Решението за определяне на изпълнител е публикувано на 5 юни 2018 г. в „Профила на купувача“ на интернет сайта на общината и тече срок за обжалване.
Община Ловеч подаде поредно проектно предложение за финансирана  по ПО1 на ОПРР 2014-2020 – „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 2”. Предстои оценка на предложението от междинното звено при Община Ловеч, в рамките до 90 дни, след което ще се извърши административна проверка от Управляващия орган и ще подпиша договор за БФП. В проектното предложение са включени 5 многофамилни жилищни сгради с адреси ул.Патриарх Евтимий“ №6, ул.“Цачо Шишков“ №39-41, ул. „Генерал Скобелев“ №6, „Генерал Скобелев“ №8 и ул.“Цачо Шишков“ №42А-50.
Работи се по подготовката на проектно предложение по ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ – срок за подаване  30 август.
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu