Съветниците в Плевен подкрепиха статута на кукления фестивал „Шарено петле” [ПД]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Снимка – Тодор Божинов
С гласовете на 35 от общинските съветници беше приет Статут на възстановения куклен фестивал „Шарено петле”, какъвто в Плевен е провеждан за последен път преди 27 години, информират от пресцентъра на Община Плевен. Фестивалът „Шарено петле” ще е ежегоден и ще представя постижения на професионалния куклен театър, ще се провежда всяка година през първата половина на месец юли и ще е в рамките на не по-малко от 4 дни.
В Статута е записано, че организатори на фестивала са Община Плевен и ДКТ „Иван Радоев” – Плевен. Като съорганизатори могат да бъдат включени професионални театрални институти, физически и юридически лица, които споделят целите и идеите на инициативата. Кметът на Община Плевен назначава със заповед Организационен комитет за провеждане на фестивала, негов председател е началникът на отдел „Култура” в Община Плевен. Организационният комитет взема всички решения с обикновено мнозинство.
Във фестивала могат да участват само професионални актьори и трупи от всички видове и жанрове, работещи в сферата на кукленото изкуство. Кандидати, участвали във фестивали, и с международни или национални награди, са с предимство за участие.
Фестивалът е организиран в две части: представления и творчески работилници. Кандидатите могат да участват с предложения и по двата модула. Инициативата няма състезателен характер.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com