Цената на природен газ намалява с 8,44% до 63,56 лв.

Плевен днес


Комисията по енергийно и водно регулиране на Република България осъществи публична дискусия върху документ, предвиждащ да зададе нови ценови стандарти за топлинна енергия и параметри за ценност и бонуси за електроенергия, която е получена чрез процеси на високо ефективностно комбинирано производство в предприятията, опериращи в термоенергийния бранш, действащи от първи юли 2024 година.

Поставените предложения за годишни цени на топлинната енергия за домакинствата са както следва: за местните затоплящи услуги в София – 128,25 лева за MWh, в деловете на „ЕВН Топлофикация“ – 127,19 лева, в Плевен – 90,02 лева, в Бургас – 81,79 лева, във Варна от компанията „Веолия Енерджи“ – 131,86 лева, във Враца – 100,25 лева, във Велико Търново – 128,61 лева, в Разград – 131,08 лева, в Русе – 93,22 лева, в Перник – 107,59 лева, и накрая в Сливен – 93,34 лева за MWh.

За следващата година, се очаква цените за топлоснабдяване за битовите потребители на национално ниво да бъдат преразгледани надолу със средно 8,44%.

Потребителите на „Топлофикация София“ ЕАД могат да очакват намаление от 7,02%, а тези, обслужвани от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – спад от 7,81%. Във град Плевен, очакваното понижение в тарифите е 7,14%, докато за абонатите на „Топлофикация-Бургас“ АД, намалението би било най-значителното – 14,09%. Цената за потребителите от Варна се снижава с 3,74%, във Враца – с 11,35%, във Велико Търново – с 2,44%. За Разград се отбелязва спад от 9,94 %, в Русе – от 11,70 %, за Перник – от 7,20%, и за Сливен – намаление от 10,41 %.

Информацията в тази статия е предоставена от dnes.bg: Топлото поевтинява средно с 8,44%, природният газ ще струва 63,56 лв. през новия регулаторен период.