Червенокръстци спасяваха „пострадали” при земетресение в Червен бряг [ИП]

Общество

Членовете на Областния щаб за действие при бедствие  на БЧК Плевен и доброволци на БЧК от общинската организация в Плевен участваха в учение на тема: „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органите за управление и силите на Единната спасителна система /ЕСС/, при възникване на земетресение на територията на община Червен бряг и последвал производствен инцидент в „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООДкато част от силите на ЕСС.Силите на БЧК бяха ситуирани в централна градска част, където разкриха Пункт за първа долекарска помощ, събиране и сортиране на пострадали, както и Пункт за психосоциална подкрепа за пострадалото население. Доброволци и служители на БЧК Плевен демонстрираха умения за оказване на първа долекарска помощ и психосоциална подкрепа, раздадоха на населението информационни материали за поведение преди, по време и след настъпило бедствие.„Земетресението“ изведе от домовете и работните места жителите на Червен бряг. Имаше множество „пострадали“, част от които получиха първа долекарска помощ в пункта на БЧК от обучени за целта доброволци. Беше демонстрирано обездвижване на счупен горен крайник превръзка на долен крайник с разкъсно-контузна рана, превръзка на глава и др. Не по малко бяха и пострадалите, които по своя инициатива потърсиха помощ и  подкрепа на пунктовете на БЧК, където професионален психолог с помощта на обучени доброволци им оказаха психосоциална подкрепа.Една от целите на учението е да се подобри координацията на действията на силите на ЕСС при възникване на земетресение и производствен инцидент.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com