Шефът на местния парламент посети онлайн експозиция, отбелязваща двадесетгодишнината от встъпването на България в НАТО.

Общини Общински съвет Плевен


България празнува двадесетгодишнината от присъединяването си към НАТО с откриването на виртуална изложба „75 години НАТО и 20 години България в НАТО“ в Националния пресклуб на БТА в Плевен. Председателят на Общински съвет – Плевен, доц. д-р Иван Малкодански, присъства на събитието, където подчерта значението на единството, солидарността и членството на България в НАТО, особено в контекста на текущите сигурностни предизвикателства. Той акцентира на ролята на Алианса като гарант за териториалната и политическа независимост на страната и призова за подобряване на разбирането за Алианса, особено сред младите хора, както и за борба с дезинформацията. Подчертана бе и историческата стъпка, когато на 29 март 2004 г., тогавашният министър-председател на България връчва ратификационния документ на държавния секретар на САЩ, което бележи официалния момент на присъединяване към НАТО след ратификация от Народното събрание и публикация в „Държавен вестник“.