39 нови съдебни заседатели влязоха в Районен съд Плевен мандат 2024-2028

Общество


Нови 39 съдебни заседатели встъпиха в длъжност в Районния съд (РС) в Плевен за мандата 2024 – 2028 година. Те положиха клетва пред Общото събрание на съдиите при РС и подписаха клетвен лист. Всеки един от новите съдебни заседатели получи Наръчник за съдебния заседател. Веднага след клетвата, съдия Асен Даскалов от Районен съд – Плевен проведе встъпително обучение.

Заседателите ще бъдат разпределяни за дела на принципа на случайност, обяви Велислава Василева, отдел „Връзки с обществеността“ в съда.

Двукратно се проведе подбор на кандидати в Общинския съвет на Плевен и се удължи срока за подаване на документи, поради липса на достатъчен брой желаещи за длъжността в Окръжния и Районния съд в Плевен.

Василева припомни, че заседателите участват в наказателни дела с предвидено наказание над пет години „лишаване от свобода“, където съдебният състав включва един съдия и двама заседатели, които имат равен глас със съдията и право на самостоятелно мнение. В случай на несъгласие, съдията може да изрази „особено мнение“.

Информацията за статията е предоставена от кореспондента на БТА в Плевен Елина Кюркчиева от БТА.