8 октомври – Ден за превенция на природните бедствия [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

8 октомври е определен за ден, в който се отбелязва Световния ден за превенция на природните и стихийни бедствия.
Природното бедствие е явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони.
Характер на бедствие имат също радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.
Макар и причинени от природата, в много случаи непредвидими, човек е в състояние да предотврати или значително да намали последствията от природните стихии. Това зависи от подготвеността на хората и способността им да реагират адекватно на бедствието и колкото са по-подготвени и по-адекватни са техните действия, толкова по-малък е размерът на щетите.
Не са за пренебрегване и човешките действия, които стават причина за бедствени ситуации, задействайки разрушителната сила на природата, като горските пожари, причинени , волно или неволно, от човек. Затова не трябва да забравяме, че нашето поведение винаги има последици и също така, че информираността е изключително важна и понякога дори животоспасяваща.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com