Близо три пъти превишено съдържание на хром открито в проби на вода от Долни Вит [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

В две проби, взети от водоизточници на питейна вода в село Долни Вит, е установено близо три пъти превишаване на допустимата норма за съдържание на хром. Това показват данните от извършени проверки от Регионалната здравна инспекция в Плевен през периода 1-7 октомври.  При норма 50,00 µg/l, отчетеното съдържание на хром е 130,54 µg/l. С превишено съдържание на хром са и по две проби, взети от централни водоизточници в селата Муселиево и Евлогиево, но резултатите показват, че то е незначително – отчетени са между 57-67 µg/l.
За същия период в село Драгаш войвода взетите проби са показали съдържание на нитрати значително над допустимото. При норма 50,00 mg/l, отчетените количества са 155,96 mg/l и 161,13 mg/l.
За периода РЗИ – Плевен са издали две наказателни постановления във връзка с нарушено качество на питейната вода на стойност 200 лв.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com