Въвеждат Книга на почетните граждани на Плевен [ПД]

Общество

С 32 гласа „за“ и 1 “против“, Общинският съвет на Плевен прие новата Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен, информират от там. За обсъждане на проекта местният парламент проведе извънредно заседание във вторник от 17,00 часа.
Решението за новата Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен бе прието след близо двучасов дебат. Проектът за Наредбата от името на вносителите представи Петя Василева – председател на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност“, след което от страна на съветниците имаше редица изказвания, направени бяха и предложения за промени по проекта. Всяко едно от тези предложения по първоначално внесения вариант бе подложено на гласуване и част от промените приети.
Съгласно новата Наредба №11, символите на Община Плевен са знаме на Общината, герб, ключ на град Плевен и огърлица на Кмета на Община Плевен. Отличията на Общината са: Звание „Почетен гражданин на Община Плевен”; Златна почетна значка на Община Плевен; Почетен знак на Община Плевен; Почетна грамота на Община Плевен; Грамота за заслуги към Община Плевен. Връчването на Званието „Почетен гражданин на Община Плевен” ще се извършва на тържествени сесии на Общинския съвет за Празника на Плевен – 15 май. На удостоените със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” ще се връчва Златна почетна значка на Община Плевен и Почетна грамота, подпечатана с официалния печат на Общината.
Въвежда се и Книга на почетните граждани, където на отделна страница ще се поставя снимка на удостоения със званието, ще се вписват трите му имена, датата на раждане, номерът и датата на решението на Общинския съвет за удостояване със званието, придружени с кратки мотиви, и датата на удостояване със званието. Новата Наредба №11 предстои да влезе в сила, след което и приложена на практика.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com