Договор за изграждане на инсталации за компостиране подписа Община Кнежа [ИП]

Икономика

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Оряхово” е подписал днес кметът на Кнежа Илийчо Лачовски в Министерството на околната среда и водите. В реализирането на проекта ще участват седм общини – Борован, Бяла Слатина, Кнежа, Оряхово, Козлодуй, Мизия и Хайредин.Основните цели са намаляване депонираните отпадъци и рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци.По проекта се предвижда осигуряване на инвестиции за изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване с капацитет 15 300 т. и на два  броя инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци.Въвеждането на новите инсталации ще позволи намаляване на депонираните биоразградими битови отпадъци с 35% в края на 2020 г. и рециклиране на поне 50% от битовите отпадъци.Общата стойност на проекта е 13 498 945.68 лв с ДДС.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com