Ловеч домакин на форум за социално-икономическо развитие.

Областна администрация Плевен


Областният управител Виолета Иеремиева участва във форум по проект „Развитие на социалната икономика” от Националния план за възстановяване и устойчивост в Регионален център – Ловеч, организиран от Министерство на труда и социалната политика. Проектът се фокусира на модернизация на предприятията с социална и солидарна икономика, обхващайки регионите чрез създадените шест регионални центъра.

Събитието цели да стимулира популяризирането на социалната икономика и създаването на партньорства в региона на Ловеч. Участниците на форума включват представители на областната администрация, местните общини и бюрата по труда, информационни центрове и социални предприятия.

Виолета Иеремиева, със своята принадлежност към уязвимите групи, изразява подкрепата си и оптимизъм за включването на Плевенския регион в проекта.

Основната част от събитието беше отдадена на представяне на целите на проекта и процеса на създаване на социални предприятия, както и на дейностите на съществуващи такива, обсъждайки и трудностите в реализацията на продукцията на общия пазар.

Форумът завърши с обсъждане на възможностите за сътрудничество между социалните предприятия и традиционния бизнес сектор.