Мерки срещу африканска чума по свинете обсъдени на заседание.

Областна администрация Плевен


По заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за предприемане на мерки във връзка с огнищата на африканска чума по свинете в Пловдивска област, област Монтана и съседни страни, заместник областният управител Александър Йотков спешно свика заседание на Областната епизоотична комисия.

Африканската чума е сериозно вирусно заболяване, което засяга домашните и дивите свине, и не е опасно за човека. Вирусът е много устойчив и може да оцелява продължително време в месо, недобре обработени месни продукти, в засъхнала кръв и трупове на животни. Елиминира се със специални дезинфектанти, както и чрез умъртвяване и загробване на инфектирани животни.

На заседанието, председателствано от Александър Йотков, беше обсъден доклад от директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Данка Николова, и бяха предприети конкретни мерки за информиране и решаване на епизоотичната ситуация. Предложените мерки включваха инвентаризация на свиневъдни обекти три пъти годишно, проверка на обекти с недейна дейност от 2019 г., редовни клинични прегледи от ветеринари, лабораторни изследвания при съмнения за заболяването, борба с нелегалното разпространение на свине и месни продукти, онлайн и физически проверки за пресичане на нелегална търговия, разпространение на информационни материали и засилване на надзора.

Освен това беше определен график за заседанията на общинските епизоотични комисии за изпълнение на предложените мерки.