МТСП иска прекратяване на институционалната грижа за деца

Плевен днес


„Според разбиранията на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) трябва да бъде прекратено настаняването на деца, нуждаещи се от защита, в институции,“ сподели заместник-министърът на труда и социалната политика Елка Налбантова в Плевен. Официалният представител на МТСП взе участие в среща на регионалния орган към Съвета, занимаващ се с подкрепата на процеса по премахването на децата от Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД). Събитието се състоя в помещенията на Областната администрация в града и беше посветено на теми, свързани с промените в социалната система. Заседанието се проведе под ръководството на министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова.

Информацията в статията е предоставена от dnes.bg.