На редовно заседание се събира в четвъртък Общински съвет – Плевен [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание в четвъртък /31 май/ от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 28 точки, две от тях са питания от общински съветници.Първа точка в дневния ред на съветниците е предложение за промяна на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Причините, налагащи промените, са с цел съответствие на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на Закона за движение по пътищата, подобряване ефективността на административно наказателните разпоредби и отстраняване на неточности в текста. Част от предложението за промяна е нов раздел с разписани общи правила за паркиране в общината.На предстоящото заседание ще се обсъжда и Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2018 година. Програмата се внася във връзка с изпълнението на задължения от Закона за закрила на детето и от Правилника за прилагането му.Под номер четири в дневния ред е предложението за приемане на годишните отчети и баланси за 2017 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим от тях на Община Плевен и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Годишни отчети и баланси за 2017 година представят следните търговски дружества с общинско участие: „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД, „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД, „Дентален център I – Плевен“ ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация I“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД.Част от дневния ред е предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост в Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, по схема, съгласувана от Главния архитект на Общината. Предвидените позиция са за машини за сладолед и пуканки, площадка за детски атракциони с батут и въртележки, позиции за продажби на детски играчки.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com