„Неделното богослужение възпоменава притчата за митаря и фарисея“

Плевен днес


Тази статия разказва за началото на Великия пост в православната традиция, който е предвестен от три специални подготвителни недели. Всяка от тях има своя особена тема, с която вярващите трябва да се замислят и подготвят духовно. Първата от тези недели е неделята на Митаря и Фарисея, която акцентира върху притчата от Новия Завет, където се прави разлика между лицемерната молитва на фарисея и смирената молитва на митаря. Чрез тази притча Христос осъжда фарисейското лицемерие и превъзнася смирението и чистосърдечното покаяние като път към Божието милосърдие.Църквата призовава вярващите да отстранят всяка фарисеящина от молитвите си и да подражават на смирението на митаря, като се молят искрено и със съзнание за своите грехове. Статията завършва с цитат от Евангелието на Лука, подчертаващ, че този, който се превъзнася, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат.

Източник на информацията: PlevenZaPleven