Обновиха списъка с членове на местния съвет, който се занимава с въпросите свързани с наркотиците.

Общини Общински съвет Плевен


Общинският съвет в Плевен проведе актуализация на състава на Общинския съвет по наркотични вещества. Включени в състава са 13 души, като двама от тях са представители на местния парламент – д-р Антонио Василев и Ивайло Петров. Съветът е отговорен за разработването, осигуряването и координирането на общинските програми за борба с наркотичните вещества, както и за извършване на превантивни дейности и програми. Ето и актуалния списък на членовете:

– Катя Божикова е избрана за председател на съвета.
– Рени Бояджиева е назначена на позицията секретар.

Другите членове на съвета са:

– Георги Георгиев и Александър Пеев, представители на Областна дирекция на МВР-Плевен;
– Д-р Юлиян Найденов от Регионална здравна инспекция;
– Яна Личева, представител на Регионално управление по образование;
– Елица Спасова от отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен;
– Христина Декова, представител на Българския Червен кръст – Плевен;
– Д-р Елза Пачева, началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен;
– Мая Тодорова, старши експерт в Община Плевен;
– Гл. ас. д-р Олимпиада Атмажова, специалист по клинична токсикология.

Общинските съвети по наркотични вещества функционират съгласно закона, а техните дейности се финансират от държавния бюджет.