Община Плевен да поеме дълг от фонд ФЛАГ ще предложи кметът [ИП]

Икономика

Обществено обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ организира Община Плевен. На срещата, която се проведе вчера, Георг Спартански обясни подробности за намерението на администрацията. В Бюджета на Община Плевен за 2018 г., приет с Решение № 833/25.01.2018 г. на Общински съвет – Плевен, е определен лимит за поемане на нов общински дълг чрез фонд ФЛАГ с максимален размер до 10 млн. лв. Във връзка с изпълнението на дейностите по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 за проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” се установява необходимост от оборотни средства за текущи плащания на дейностите на фирмите изпълнители. „Тъй като не разполагаме с достатъчно количество свободни собствени приходи, се налага да теглим нисколихвен кредит с преференциалните условия, които предоставя фонд ФЛАГ на общините. На база на финансовите разчети за дейностите по реализиране на проекта, предложението е да изтеглим до 3 млн. 900 хил. лв., които да имаме налични и при необходимост да извършим плащанията с тях. Предвиждаме кредитът да е дългосрочен – за до 30 месеца, но ако има свеж ресурс, с който да го погасим по-рано, няма да чакаме крайния срок. Друга особеност е, че не сме задължени да усвояваме сума изцяло, тя може да се тегли на части в зависимост от нуждите по проекта. При погасена главница можем при необходимост отново да теглим сума без да подаваме документи за ново кандидатстване и ново одобрение. Гаранцията, която ще дадем за вземанията на фонд ФЛАГ, са учредяване на залог върху вземанията на Общината по оперативните програми и като втора възможност – парични вземания, които имаме по различните приходни пера на Общината. Това е идеята, която ще представим на сесията на Общински съвет – Плевен в края на този м. април в изпълнение на Решението по сборния Бюджет. В началото на мандата заварих такива кредити към фонд ФЛАГ, които погасихме. Имаме и свободни собствени средства, но кредитът е допълнителна гаранция, че ще имаме достатъчно финансов ресурс да посрещаме необходимостите по разплащане към фирмите изпълнителки. Вярвам, че общинските съветници ще подкрепят предложението за поемане на дълг, което до голяма степен е рутинна процедура”, обяви г-н Спартански.   Проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Целта му е да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура. Предвидено е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура. По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”, на детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”, „Щурче”, „Калина”, „Теменуга” и „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”.   Първите три детски заведения в списъка за рехабилитация са „Юнско въстание”, „Теменуга” и „Дружба”, които се посещават от общо около 460 деца. Същинските строително-монтажни работи в тях започнаха на 10 април. Фирмите изпълнителки на дейностите са уверили, че ще приключат работа преди крайната дата, за да може градините да бъдат подредени и почистени в рамките на записания в договорите срок от 100 дни.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com