Отпада изискването на специално становище за участие на земеделска техника в жътвата [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен информира заинтересованите лица, че с изменение на  Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи  (ДВ, бр. 105 от 2014 г.) отпада изискването за участие на земеделска техника в жътвена кампания след като е допусната със становище на началника на РСПБЗН или директора на РДПБЗН. Остават в сила всички останали изисквания регламентирани в Наредба № 8121з-968 от 2014 г. като техниката трябва да е оборудвана с изправни пожаротехнически средства и оборудване, да е преминала съответния технически преглед, да отговаря на техническите изисквания посочени в наредбата,  предоставяне в РСПБЗН до края на месец април схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници и др.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com