Официално откриха обновената по проект водопроводна мрежа в Долна Митрополия [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Днес в Долна Митрополия се проведе официална церемония по откриване на обект „Водопроводна и канализационна мрежи на гр.Долна Митрополия (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ“, по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия,  който е единственият партньорски в страната. Проектът се осъществява в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд.Домакин на събитието бе Поля Цоновска – Кмет на Община Долна Митрополия. Присъстваха: Красимир Илиев – началник сектор „Води“ в отдел „Мониторинг”, ГД „ОПОС“, МОСВ; Стоян Авджиев – главен сътрудник УЕПП, сектор „Води“, ГД „ОПОС“; Мирослав Петров – Областен управител на област Плевен; Георг Спартански – Кмет на Община Плевен; Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен; Георги Гигов – Представител на ДЗЗД „ВиК инженеринг 2014”; инж. Явор Балкански – резидент инженер, Представител на Обединение „ВиК мрежи I-ви етап Долна Митрополия 2015г.”; инж. Митко Спасов  – Управител на „ВиК“ Плевен; д-р Атанас Гарев – Директор на РЗИ- Плевен; инж. Боряна Иванова – Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Плевен; общински съветници.Лентата за откриване на обекта прерязаха Поля Цоновска, инж. Георги Гигов и инж. Явор Балкански. В изпълнение на дейностите в гр. Долна Митрополия е изградена 23 932 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 22 849 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 253 м.Общата стойност на изпълнените СМР е 17 482 813.65 лв. без ДДС, от тях 15 717 049.47 лв. са БФП и 1 765 764.18 лв. собствен принос.Проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ е със срок за изпълнение на дейностите 36 месеца и е на стойност 117 150 300,52 лв. с ДДС. От тях: 74 724 890,91 лв. от ЕС, 13 186 745,46 лв. национално финансиране, 4 935 204,57 лв. съфинансиране от Община Плевен и 4 941 408,63 лв. съфинансиране от Община Долна Митрополия. Около 13 000 жители  ще се ползват от по-качествено водоснабдяване, над 111 300 ще бъдат с подобрено пречистване на отпадъчните води, което определя проекта като инвестиция в здравето и качеството на живот на хората от региона.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com