„Не мога да пиша статия без информация за съдържанието ѝ.“

През последните няколко години, градските ландшафти и жилищни комплекси стават все по-зелени и озеленени, като се обръща специално внимание на създаването на екологични пространства. Тенденцията към повишаване на зелените площи се наблюдава и в публичните пространства, паркове и градини, което допринася за подобряване на въздушното качество и предоставя на гражданите по-приятни и здравословни условия за […]

Continue Reading

Плевенски съд организира Ден на отворените врати за ученици.

По повод 16 април – Деня на Българската конституция и професионалния празник на юристите в България, Окръжен съд – Плевен организира Ден на отворените врати. Тази инициатива събра като специални гости учениците от единадесети клас на ДФСГ „Интелект“ в Плевен. Председателят на Окръжен съд – Плевен, съдия Весела Сахатчиева, топло посрещна учениците. Тя им разказа […]

Continue Reading

Съдии обсъдиха съдебни проблеми и сътрудничество в Плевен.

На 08.04.2024 г., в Окръжен съд – Плевен, се осъществи важна среща между магистрати от съответния съдебен район и представители на Управителния и Контролния съвет на Съюза на съдиите в България. От Съюза на съдиите бяха присъстващи съдия Калин Калпакчиев от Върховния касационен съд, командированата във ВКС съдия Десислава Попколева, която е член на Управителния […]

Continue Reading

Окръжен съд Плевен организира Ден на отворени врати.

По случай Деня на българската Конституция и професионалния празник на юристите в България, на 16 април 2024 г. Окръжен съд – Плевен ще организира „Ден на отворени врати“. Всички граждани и представители на медиите са поканени да присъстват. Традицията датира от 1991 г. и е започната по инициатива на Съюза на юристите в България. Отбелязва […]

Continue Reading