Споразумение за стратегическо партньорство в областта на образованието, културата и младежки инициативи подписаха на Санкт Петербург Йордан Христов и Юрий Кофнер [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Изключително ползотворно участие на единственият поканен българин, извън официалната правителствена делегация на Международния икономически форум, който се провежда в Санкт Петербург. Председателят на Сдружение „Младежки европейски инициативи“ Йордан Христов и Юрий Кофнер от Института за статистически изследвания и икономики  на знанието/ Информационно-координационния център по взаимодействие с Организации за икономическо сътрудничество и развитие)  подписаха споразумение, с което се дава началото на проект, целящ укрепване на връзките между България и Русия на ниво младежко образование и изграждане на младежки лидери, чрез академия по въпросите на бъдещо сътрудничество между България, Европа и Евразия. Академията ще има за цел подготовка на културно-историческо, икономическо и дипломатическо ниво. Особено внимание ще се отдели и за изготвяне на цялостна стратегия за международно доброволчество, което да кореспондира с идеите за развитие на Държавите членки.„За финансиране на Академията ще потърсим помощ от различни източници, но смятам, че то няма да е нерешим проблем за бъдещия проект. Най-важното нещо, което трябва да стане ясно е, че за нас сътрудничество с Русия не е тема табу! Бъдещата академия ще се случва веднъж годишно в България – Плевен и веднъж годишно в Русия- Москва. В нея ще се обучават по специална програма за лидерство 20 младежи, които ще бъдат селектирани на точков принцип, според няколко основни характеристики, една от които е задължително доказване да доброволчески стаж или дейност. На тези млади лидери ще разчитаме да продължат и развият нашето сътрудничество. Инвестиция в бъдещето!“ каза Йордан Христов за infopleven.com

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com