Съветниците дадоха съгласие за инвестиционен кредит на „Инжстрой“, увеличиха и капитала „Тибор“ [ИП]

Икономика

Съгласие общинската фирма „Инжстрой“ ЕООД за сключи договор за инвестиционен кредит във връзка с проект за закупуване на нов асфалтосмесител, а фирма „Тибор“ ЕАД да увеличи капитала си, даде Общинският съвет на Плевен. За решенията, касаещи двете общински фирми, информира на пресконференция председателят на местния  парламент Мартин Митев.
„С наше решение дадохме съгласие „Инжстрой“ да сключи договор за инвестиционен кредит във връзка с изпълнението на проект за повишаване на енергийната й ефективност чрез закупуване на ново оборудване. Става дума за нова асфалтосмесителната инсталация, която очаквам в най-добрия случай да започне работа през втората половина на тази година. Размерът на кредита е 2 164 655 лв. при 2% лихва“, съобщи Мартин Митев. Той припомни, че с решение от март миналата година Общинският съвет на Плевен даде съгласие дружеството да кандидатства с проекта по процедурата „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Съгласно друго решение на местния парламент – от ноември 2017 г., за изпълнение на проекта фирмата е сключила договор и за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. „Съгласно указанията на Оперативната програма безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50% от общия размер на проекта 2 164 655,00 лв. и е необходимо осигуряване на финансов ресурс от страна на бенефициента. В тази връзка „Инжстрой“ е провел процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит за обезпечаването на проекта. Избрана е Първа Инвестиционна Банка. На тази сесия Общинските съвет даде съгласие управителите на „Инжстрой“ да сключат договор за кредита с банката със срок – 7 години с до 9 месеца гратисен период, съобщи Мартин Митев.
 

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com