32 години от обявяването на Рила за национален парк в България.

Плевен днес


На 24 февруари 1992 година, със Заповед №114 на Министерството на околната среда и в съответствие със законодателството на времето, Народен парк „Рила“ беше официално обявен за защитена територия от втора категория според класификационната система на Световния съюз за защита на природата. Паркът се разпростира на обща площ от 107 923,7 хектара, включващ 67 358,7 хектара горски фонд и 40 565 хектара високопланински пасища и ливади.

На 15 октомври 1999 година, с управленска заповед № РД-397, част от Народен парк „Рила“ беше преобразувана в Национален парк „Рила“ с площ от 81 046,0 хектара. Другата част от парка, заемаща оставащите 27 370,7 хектара горски фонд и високопланински пасища и ливади в община Рила, област Кюстендил, беше преобразувана в Природен парк „Рилски манастир“ на 26 юни 2000 година, отново със заповед, този път с номер РД-310, на Министерство на околната среда и водите.

Източник на информацията: PlevenZaPleven