58 на сто изпълнение на плана за приходите от местни налози [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Приключи кампанията по заплащане на местни данъци и такси в пълен размер с 5% отстъпка. Резултатите, които отчитаме, могат да се определят като отлични, каза директорът на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен Маргарита Бахнева. Общо приходите към 30 април 2018 г. възлизат на 12 млн. 973 хил. лв., което е 58 % изпълнение на плана за приходи за тази година.Основните видове данъци са изпълнени над 50 %, както следва:-Данък върху недвижимите имоти – 65 %;-Данък върху превозните средства – 52 %;-Такса битови отпадъци – 65 %.Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин бележи ръст в сравнение с този от миналата година и изпълнението му към 30 април 2018 г. възлиза на 35 %.От плащанията, 43 % са постъпили в брой на каса, касиерите са издали 81 хиляди приходни квитанции, 51 % са постъпили по банков път, обработени са 15 500 платежни нареждания, 6 % от плащанията в размер на 752 хил. лв. са постъпили чрез станции на ТП „Български пощи”, ПОС терминал и чрез интернет плащания. Тенденцията е в посока покачване на приходите в сравнение със същия период на 2017 г., постъпленията са с 489 хил. лв. повече. Ръстът произтича от крупен превод по акт на отдел „Ревизии” в Дирекцията спрямо голям длъжник към Община Плевен в размер на 169 хил. лв., от завишение в приходите от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин в размер на 259 хил. лв., известен ръст има от лихвите на данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци.Община Плевен осигурява всички възможни начини за плащане на местни данъци и такси – в брой на касите и чрез ПОС терминал в Дирекцията, по банков път чрез платежно нареждане чрез която и да е банка, чрез всички станции на ТП „Български пощи” в Плевен, както и чрез интернет през сайта на Община Плевен.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com