Висшето училище по сигурност в Пловдив привлича студенти с атрактивни специалности и специална социална програма [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Едно от най-младите и най-бурно развиващите се частни висши училища в страната – Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ)  в Пловдив,  беше представено вчера в Плевен от неговия президент проф. д.п.н. Георги Манолов. На срещата присъстваха бъдещи кандидат-студенти, директори на училища от Плевен и региона. Целта на срещата, провела се в Арт залата на хотел „Ростов”, беше да бъдат представени бакалавърските и магистърските програми на висшето училище с прием за учебната 2018/2019 година.Училището е лигитимно! С това започна презентацията си проф. Манолов. То е наследник на Колежа по икономика и администрация в Пловдив, който с Решение на 43-то  Народно събрание от 21.05.2015 г. е преобразуван във Висше училище по сигурност и икономика. Висшето училище има отлична оценка – 9.01, и максимална, шестгодишна, институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет на РБългария.Във ВУСИ се обучават студенти по три професионални направления – „Национална сигурност”, „Администрация и управление”, „Икономика”. Съчетанието им е уникално за българското висше образование, което превръща училището в единствено по рода си в страната, подчерта Президентът на ВУСИ.За новата учебна година ВУСИ ще има прием в следните бакалавърски и магистърски специалности:В професионално направление „Национална сигурност“„Национална сигурност“„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“„Противодействие на тероризма“„Криминалистика“В професионално направление „Администрация и управление“„Стопанско управление“„Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“„Управление на бизнес информационните технологии“„Управление на софтуерните технологии“В професионално направление „Икономика“„Счетоводство и контрол“„Финанси“„Дигитален маркетинг“По всички специалности е осигурено продължаване на обучението в магистърска степен на ВУСИ.Обучението се осъществява от над 100 хабилитиран и нехабилитиран преподавателски състав. Като само в направление „Национална сигурност” има 37 доценти и професори, които работят на основен трудов договор във ВУСИ. При нас четат едни от най-добрите професионалисти в областта на националната сигурност,  икономиката и административното управление, подчерта проф. Манолов. Той акцентира и върху това, че във ВУСИ всичко актуално, модерно, съвременно се интегрира в учебния процес, за да се отговори на интереса на студентите и за да не се изостава от модерните европейски тенденции. Такава актуална дисциплина, която предстои да прерасне в специалност е „Киберсигурност”.Дипломите на ВУС са признати в цяла Европа. Според последни статистически данни около 80% от завършилите ВУСИ си намират работа, като по отношение на заплащането са в топ шест за страната.Висшето училище разполага със собствена учебно-материална база, построена специално за вуз-а. Съставена е от четири корпуса – два учебни корпуса със семинарни зали, кабинети и лекционни аудитории, ректорат и аула за 400 студенти. Към базата има търговски обслужващ сектор с копицентър, книжарница, студентски ресторант и др.ВУСИ има специална социална програма, без аналог в частното висше образование в страната, подчерта проф. Георги Манолов. ВУСИ предлага възможност за по-ниски такси, ако бъдат платени  по-рано. Преференцията важи за редовните и задочните студенти, като таксата е 700 лв., ако бъде платена през май и юни, 800 лв. при плащане през юли и август, ако бъде платена през септември, таксата отново е 900 лв. Изцяло безплатно, за сметка на висшето училище  се обучават студенти-кръгли сираци от домовете за деца, лишени от родителски грижи, както и деца на служители на МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг. ВУСИ осигурява и 50% намаление на годишните такси за студенти, които са деца на служители на МВР със затруднени финансови възможности. Във ВУСИ има  и социални облекчения за студентите отличници. За тях, от бюджета на училището, се отпускат стипендии, за да се подпомогне обучението им. От следващата учебна година ръководството на ВУСИ има идея да създаде Национален център за безплатно обучение, изцяло за сметка на висшето училище. Като начало в него на преференциални условия ще се обучават до 50 студенти  в неравностойно положение от домовете в страната, като повечето от тях напълно безплатно,изцяло за сметка на висшето училище.Във ВУСИ залагат изключително много на практическата подготовка на студентите си. Училището разполага с единствените по рода си в България специализирани зали по хотелиерсттво и ресторантьорство, криминалистика, бойни изкуства и др.Във Висшето училище по сигурност и икономика  кандидатстването е с онлайнформа и с оценка от матурата.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com