Възражения по кадастралните карти на селата Гривица и Опанец ще се приемат до 3 септември [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на с. Гривица и с. Опанец, общ. Плевен.
В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 64 от 03.08.2018г. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях до 03.09.2018г. вкл. пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен.
Кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на с. Гривица и с. Опанец, общ. Плевен са изложени в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, ет. 8 до 03.09.2018г. включително.
Желателно е заинтересованите лица, които искат да направят справка за имотите си да представят  документи за собственост.
Справки и възражения могат да се правят и на www.kais.cadastre.bg

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com