Пълнолуние в Дева осветява небето над Плевен с великолепни снимки.

Плевен днес


В новинарския обзор на 24 февруари 2024 г. се съобщава, че днес е настъпило Пълнолуние в астрологичния знак Дева. Пълнолунията са астрономически явления, които оказват влияние върху човешката психика и поведение, често се асоциират с моменти на зрелост, преход и емоционално разкритие. Смята се, че енергията от тях може да бъде усетена дните преди и след самото събитие.

Под влиянието на настоящото Пълнолуние хората се насърчават да обобщят преживяното през последния период и да започнат нов етап от своето развитие. Основните акценти в този момент са свързани със сферите на разума, комуникацията и знанието. Съветва се да се вложат усилия в творчески и ползотворни начинания, които биха могли да донесат позитивни резултати и насърчаващо развитие.

Източник на информацията: PlevenZaPleven