Ръст на наетите по трудов договор в област Плевен отчитат от НСИ [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Лек ръст на наетите по трудово или служебно отношение в област Плевен отчитат от Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на тази година спрямо края на 2017 г. Увеличението е  с 1.1%, като в края на март наетите в областта достигат 58.2 хиляди. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство” – с 10.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 7.5%, „Култура, спорт и развлечения” – с 6.5%,  „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 5.8%  и  „Транспорт; складиране и пощи” – с 5.6%.  Данните показват, че в областта „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения“ –има значително намаление на наетите с 23.4%. Намаление се отчита и при заетите с операции с недвижими имоти – с 17.6%.При сравняване на данните от първото тримесечие на тази година и от същия период на 2017 г. се отчита, че наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.2% по-малко, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности, „Преработваща промишленост” – с 0.6 хил., „Административни и спомагателни дейности“ и „Образование” – с по 0.2 хиляди. Най-голямо увеличение на  наетите лица в края на март 2018 г. спрямо края на март 2017 г. има в  икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- с 0,8 хил, „Държавно управление” и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 0.2 хил. и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с по 0.1 хиляди.През първото тримесечие на 2018 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в областта на  „Преработваща промишленост” – 28.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –  17.1%,  „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 10.2% и „Образование” –  9.9%.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com